Sri Agathiar Sanmaarga Sangam
Ongarakudil, Thuraiyur.

 


Purattasi Pournami 08-10-2014
01 Gurunathar 02 Gurunathar Releaseing Books 03 Gurunathar Releaseing Audio CD 04 Gurunathar Blessing Mrs. Desa Mangaiyarkarasi 05 Gurunathar Blessing Thiru. Rajini Senthil 06 Sithar Worship 07 Book Release 08 Audio CD Release 09 Food Distribution 10 Food Distribution 11 Food for all Disciples 12 Book Stall 13 Gurunathar Blessing the Devotees 14 Variety Entertainment 15 Variety Entertainment 16 Variety Entertainment 17 Variety Entertainment 18 Variety Entertainment 19 'Kandhar Alangaaramae Kadaithaettra Valladhu' - Kirupaanandha Vaani Desa Mangaiyarkarasi 20 'Kandhar Alangaaramae Kadaithaettra Valladhu' - Kirupaanandha Vaani Desa Mangaiyarkarasi