Sri Agathiar Sanmaarga Sangam
Ongarakudil, Thuraiyur.

 


Gurunathar's 80th Avathar Day Function - Murugaperumaan Rally
01 Nagar Valam 02- Nagar Valam 03- Nagar Valam 04-Nagar Valam 05-Nagar Valam 06-Nagar Valam 07- Nagar Valam 08- Nagar Valam 09- Nagar Valam 10- Nagar Valam 11-Nagar Valam 12- Nagar Valam 13- Nagar Valam 14- Nagar Valam 15- Nagar Valam 16- Nagar Valam 17- Nagar Valam 18- Nagar Valam 19- Nagar Valam 20- Nagar Valam